Yachticon

WC olie - 100 ml

75,00 kr. (750.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

WC olie - 100 ml

Yachticon WC olie smører og beskytter alle gummielementer på dit toilet om bord. Fjerner de fleste typer af aflejringer uafhængigt af hinanden og smører stempelstangen og pumpecylinderens indervægge. Kan også bruges til glidetætninger til kemiske toiletter.

  • Indhold: 100 ml

Egenskaber
  • Artikelnummer: 220586
  • Brand: Yachticon
  • Kapacitet: 100.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
  • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103 Læs og følg alle instrukser.
Datablad