Yachticon

Rubbing, uden silikone

149,00 kr. (298.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Rubbing, uden silikone

Vil du bekæmpe små ridser eller genstridigt snavs? Intet problem - med polermidlerne fra Yachticon (uden silikone)! Ved hjælp af dette fine slibemiddel kan du nemt få revner og ridser på plastoverflader til at forsvinde. 

Selv genstridigt snavs som gulning eller vækst kan fjernes på ingen tid takket være gnidning.

Yachticon Rubbing (slibende polering) har også en farveopfriskende effekt og sikrer dermed en ny højglans. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511111
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Baggrund: Syntetisk

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • Akut giftigt
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Datablad