Yachticon

Rengøringsmiddel med oxalsyre, 750 g

149,00 kr. (198.67 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Rengøringsmiddel med oxalsyre, 750 g

Yachticon Oxalsyre Rengøringsmiddel indeholder 750 g og fjerner mineralsk tilsmudsning, såsom vandpas og kalkaflejringer, oxider, patina og verdigris. 

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510386
  • Brand: Yachticon
  • Indhold (g): 750.0 g
  • Vægt: 750.0 g
  • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
  • Ætsende
  • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad