Yachticon

awn gummibåds renser

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 11.10.2022

Produktbeskrivelse

awn gummibåds renser

Rengøring til gummibåd

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510146
  • Brand: Yachticon
  • Kapacitet: 500.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad