Yachticon

High Speed Polish

232,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 22.06.2022

Produktbeskrivelse

High Speed Polish

Yachticon High Speed Polish gør det muligt at polere en båd med den mindst mulige indsats og tid. Renser, polerer og beskytter alle plast-, lak- og metaloverflader i kun én arbejdsgang.

Med langvarig beskyttelse mod nyt snavs, UV-stråler, saltvand og regn. 

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510474
  • Brand: Yachticon
  • Kapacitet: 1.0 l
  • Baggrund: Metal, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Datablad