Yachticon

High Speed Polish

232,00 kr. (232.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

High Speed Polish

Yachticon High Speed Polish gør det muligt at polere en båd med den mindst mulige indsats og tid. Renser, polerer og beskytter alle plast-, lak- og metaloverflader i kun én arbejdsgang.

Med langvarig beskyttelse mod nyt snavs, UV-stråler, saltvand og regn. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510474
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Baggrund: Metal, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Datablad