Yachticon

Aqua Clean tabletter til 500 l

166,00 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Aqua Clean tabletter til 500 l

 • 100 tabletter / nok til 500 l
 • Desinficerer og konserverer drikke- og brugsvand på basis af sølvioner i op til 6 måneder
 • Indeholder ingen klor og er lugt- og smagsneutral
 • Virknings-/reaktionstid: 2 timer

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220370
 • BAUA: N-58423
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: Yachticon
 • Nok til: 500 l
 • Indhold: 100 tabletter
 • Type: AC 5
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad