Yachticon

Akrylglas ridsefjerner

124,00 kr. (496.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Akrylglas ridsefjerner

Har du små ridser, pletter eller misfarvninger på akrylglas, polycarbonat eller anden plast? Med akrylglas ridsefjerner fra Yachticon fjernes disse ridser på ingen tid overhovedet.

Alt du skal gøre er at påføre akrylglas ridsefjerner rigeligt og lade det virke eller tørre i ca. 10 minutter. 

Herefter bør alle pletter, ridser og misfarvninger være forsvundet. 

Desuden sikrer akrylglas ridsefjerner langvarig beskyttelse og skinnende overflader.

Tip: Med dette produkt bliver selv kedelige ruder klare og gennemsigtige igen!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510022
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Baggrund: Akrylglas, Syntetisk, Polycarbonat

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad