Yachtcare

Refinish One

108,00 kr. (360.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Refinish One

Refinish One fra Yachtcare er en slidbestandig slibe- og polerpasta til polering af matte, slidte og vejrbidte overflader. Polerpastaen egner sig til manuel og maskinel anvendelse på lak, metaller og gelcoats. Refinish One er silikonefri. Indhold 300 g.

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510533
  • Brand: Yachtcare
  • Indhold (g): 300.0 g
  • Vægt: 300.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad