Yachtcare

Refinish One

108,00 kr. (360.0 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Refinish One

Refinish One fra Yachtcare er en slidbestandig slibe- og polerpasta til polering af matte, slidte og vejrbidte overflader. Polerpastaen egner sig til manuel og maskinel anvendelse på lak, metaller og gelcoats. Refinish One er silikonefri. Indhold 300 g.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510533
 • Brand: Yachtcare
 • Indhold (g): 300.0 g
 • Vægt: 300.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad