Sprenger

FlexDry Affugter enkelt

40,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

FlexDry Affugter enkelt

FlexDry er en affugter af Sprenger-mærket og absorberer op til 200 % af sin egen vægt i fugt. Afhængigt af det omgivende klima er rumaffugteren effektiv i flere måneder. Takket være de kompakte dimensioner kan den placeres diskret og fleksibelt på din båd, i stuen eller i køkkenet. placering på din båd, i campingvognen, i skuret, på loftet, i kælderen eller i vaskerummet. FlexDry er pakket lufttæt og bliver aktiv, så snart affugteren udsættes for luften. Hvad kan FlexDry bruges til? Denne enkelt affugter beskytter dine rum mod skimmelsvamp, korrosion (rust), skimmelpletter, tågede vinduer eller dårlig lugt i lukkede rum med ringe eller ingen ventilation. 

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510621
  • Brand: Sprenger
  • Advarsel: Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • Sikkerhedsdata: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
  • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
  • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad