awn

sæt til rengøring og pleje af oppustelige både

207,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

sæt til rengøring og pleje af oppustelige både

Med rengørings- og plejesættet til oppustelige både fra awn har du alt, hvad du behøver for at holde din oppustelige båd ren og klar til brug i lang tid. Sættet består af 2 komponenter:

1: awn rengøringsmiddel til oppustelige både opløser olie, fedt, snavs, snavs og andre urenheder hurtigt og pålideligt. Påfør den blot, lad den virke i kort tid og tør den af, så vil din oppustelige båd skinne igen.

2: awn-påfyldningsbådspleje bør altid anvendes efter brug og før vinteropbevaring. Det forbedrer udseendet, beskytter mod UV-stråler og giver materialet et langvarigt beskyttende lag mod vejrlig, kridtning og falmning.

Både rengørings- og plejeproduktet er velegnet til oppustelige både af PVC, gummi, Hypalon og lignende materialer. Sættet består af 500 ml hver af rengøringsmiddel og plejeprodukt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510668
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Baggrund: Hypalon, PVC, Gummi

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad