Katadyn

MICROPUR MT frisk

166,00 kr. (664.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MICROPUR MT frisk

MICROPUR Tankline MT Fresh 250

Egenskaber
  • Artikelnummer: 220469
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Katadyn
  • Vægt: 250.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H315 Forårsager hudirritation.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad