Katadyn

MICROPUR MT frisk

166,00 kr. (664.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MICROPUR MT frisk

MICROPUR Tankline MT Clean 250

Egenskaber
  • Artikelnummer: 220464
  • BAUA: N-26948
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Katadyn
  • Vægt: 250.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad