Katadyn

MICROPUR Forte MF 10.000P

334,00 kr. (3340.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 05.09.2022

Produktbeskrivelse

MICROPUR Forte MF 10.000P

MICROPUR Forte MF 100P fra Katadyn giver en effektiv og hurtig desinfektion af vand. Dette kombinationsprodukt har et klortilsætningsstof, der desinficerer vandet og dermed sikrer risikofri tandbørstning og vanddrikning. Kombinationen af sølvioner og klor beskytter MICROPUR Forte mod genvækst i op til 6 måneder. Det er også velegnet til desinfektion af drikkevand. Det eneste, du skal gøre, er at tømme ferskvandstanken helt og skylle rørene kortvarigt. Derefter fyldes tanken til en fjerdedel med vand og tilsættes tre gange dosis MICROPUR Forte, tanken og rørene fyldes helt med vand, og det virker i 3 til 4 timer. Tøm derefter vandtanken helt én gang og skyl den med vand. Systemet er nu desinficeret. Indhold: 100 g pulver. Nok til at desinficere op til 100 liter vand.

Egenskaber
  • Artikelnummer: 221735
  • BAUA: N-58038
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Katadyn
  • Vægt: 100.0 g

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad