454,00 kr. (181.6 kr./l) (242.67 kr./l) (326.32 kr./l) (242.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.04.2023

Produktbeskrivelse

ONE UP

One UP er en en-komponent over-vand-primer/underlak til brug med International en-komponent topcoats. Den enkle, men effektive primer gør det lettere at male uden at gå på kompromis med udseende eller beskyttelse af underlaget. Den er let at påføre med pensel eller rulle og giver en særlig glat overflade.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530732
 • Brand: International
 • Farve: hvid
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H361fd Ingen officiel P-kombination.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad