Brunner

Gasstrålevarmer Devil Heater SD

744,00 kr.
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 1
translation missing: da.products.product.online_low_available_one
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Gasstrålevarmer Devil Heater SD

Transportabelt og let at bruge infrarødt varmeapparat. Meget sparsomt forbrug takket være den flammeløse teknologi og det keramiske varmeelement. Den genererede varme fordeles jævnt og roligt. Pulverlakeret metalhus med piezo-tænding. Trinløst variabel og justerbar ved hjælp af en drejeknap. Drift med komprimerede gaspatroner (medfølger ikke/p>


 • Varmekapacitet: 1,2 kW
 • Forbrug: 100 g/h
 • Vægt: 1,5 kg
 • Mål: 31,5 x 17 x H: 27,5 cm


Advarsel: Devil Heater må kun anvendes på et stabilt, varmebestandigt underlag og med tilstrækkelig ventilation i rummet.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 210283
 • Artikel: Gas-Heizstrahler
 • Brand: Brunner
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H220 Yderst brandfarlig gas.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
 • P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P410 Beskyttes mod sollys.
 • P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad