awn

Teak Perfekt 3 teakolie

149,00 kr. (149.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Teak Perfekt 3 teakolie

Til bearbejdning af dit teakdæk med awn Teak Perfekt 3 teakolie kræves en forbehandling med awn Teak Perfekt 1 Rens (varenummer 511533) og awn Teak Perfekt 2 Lysner.

Først efter denne forbehandling skal du bruge awn Teak Perfekt 3 teakolie, som forsegler dit rengjorte dæk.


Brugsanvisning:

Omryst grundigt inden brug. Rengør træet med awn Teak Perfekt 1 Rens (varenummer 511553) og fjern derefter den grålige belægning med Teak Perfekt 2 Lysner (varenummer 511554Påfør teakolien generøst med pensel eller klude, indtil træet er mættet. Overskydende olie og rester tørres op. Lad tørre helt i 12 timer. 

Ved teaktræ med åbne porer gentages processen.

Rækker til ca. 10-20 m/p>

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511555
 • Brand: awn
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad