AWN

AWN skibsvoks

149,95 kr. (499.83 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

AWN skibsvoks

Gul carnubavoks af høj kvalitet, som kommer fra den brasilianske carnubapalmes blade. Takket være disse aktivstoffer danner AWN skibsvoks en fin, spejlblank glans, som er glat, hård og UV-bestandig og garantere langtidsvirkende beskyttelse mod oxidering og saltvandsskader. De behandlede flader er modstandsdygtige mod vandpletter og vejrpåvirkninger og forhindrer, at områderne gulner igen. AWN skibsvoks er en ideel overfladebeskyttelse til alle gelcoats og dæk og kan anvendes såvel maskinelt som manuelt. Nem at bruge: Påfør og polér. Dåsens indhold: 300 g.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510791
 • Brand: AWN
 • Indhold (g): 300.0 g
 • Baggrund: Gelcoat, Syntetisk, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad