awn

fedt til stævnrør

100,00 kr. (400.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 01.09.2022

Produktbeskrivelse

fedt til stævnrør

Alsidigt anvendelig på alle bevægelige metaldele. Saltvandsbestandig. Yder høj korrosionsbeskyttelse. Temperaturområde fra -20 bis +80° C. Til påsmøring og forsegling af stævnrørsystemer. Dåsen har et indhold på 250 g.

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510242
  • Anvendelsesområde: agterstævnrør
  • Brand: awn
  • Kapacitet: 250.0 ml
  • Baggrund: Metal

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P273 Undgå udledning til miljøet.
Datablad