Yachticon

Aqua Clean 500 g pulver til 50000 l

619,00 kr. (1238.0 kr./kg)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Ikke på lager, længere leveringstid
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Aqua Clean 500 g pulver til 50000 l

 • 500 g pulver / nok til 50000 l
 • Desinficerer og konserverer drikke- og brugsvand på basis af sølvioner i op til 6 måneder
 • Indeholder ingen klor og er lugt- og smagsneutral
 • Virknings-/reaktionstid: 2 timer
 • Farer og sikkerhedsanvisninger: H410, P102, P103, P273, P391, P501

Egenskaber
 • Artikelnummer: 220372
 • BAUA: N-58426
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: Yachticon
 • Nok til: 50.000 l
 • Indhold: 500 g pulver
 • Type: AC 50.000
 • Vægt: 500.0 g
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad