THETFORD

AQUA KEM GREEN koncentrat sanitetstilsætningsstof, miljøvenlig sanitetsvæske

166,00 kr. (221.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.01.2024

Produktbeskrivelse

AQUA KEM GREEN koncentrat sanitetstilsætningsstof, miljøvenlig sanitetsvæske

THETFORD Aqua Kem Green er den mest miljøvenlige version i denne produktfamilie. Ligesom Aqua Kem Blue er Aqua Kem Green et flydende saneringsadditiv, der nedbryder de faste bestanddele i spildevandstanken og er meget effektivt til at undertrykke lugtgener på lang sigt! Aqua Kem Green dufter behageligt af citron - i op til fire dage efter brug! Desuden forhindrer dette sanitetsadditiv aflejringer på indersiden af spildevandstanken. Bionedbrydelig!

Egenskaber
  • Artikelnummer: 220775
  • Brand: THETFORD
  • Kapacitet: 0.75 l
  • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
  • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103 Læs og følg alle instrukser.
Datablad