Log bøger

Log bøger

Logbøger

Det er ikke frivilligt at føre en logbog, men obligatorisk for alle sejlere. Overordnet set bruges logbogen til at registrere de daglige begivenheder, som omfatter Logbogen bruges til at registrere daglige begivenheder, herunder hastighed og tilbagelagt distance hver dag, samt usædvanlige begivenheder, vejrforhold og havneindløb. Logbogen er opbygget på samme måde som en dagbog og er praktisk talt en kronologisk optegnelse, der også tjener som bevismateriale. Selv i dag afslører gamle logbøger, som den, Columbus engang førte, en masse om hverdagen på skibet og om den rute, der blev tilbagelagt.

Skibets logbog

Indførslerne i logbogen henviser til den tid, der er gået, og de skal være klare og rettidige. Desuden skal de være sandfærdige og uden sletninger. Skibsføreren er ansvarlig for logbogen og underskriver den dagligt, men han behøver ikke nødvendigvis selv at foretage indførslerne. En logbog skal også føres skriftligt; en logbog, der er skrevet online, erstatter ikke den klassiske papirlogbog i dette tilfælde.

Vigtige begivenheder i logbogen

Da en logbog opsummerer hele dagens begivenheder, skal den føres i kronologisk rækkefølge og uden forsinkelse. Mens der i professionel skibsfart undertiden er foreskrevet et kvarter, er det for amatørskippere tilstrækkeligt at det er tilstrækkeligt for amatørskippere at føre logbogen efter at have nået en del af ruten eller i tilfælde af kursændringer.

En god logbog er i overensstemmelse med kravene logisk opbygget og har et tilsvarende antal sider, linjer og tabeller. Lige ved rejsens begyndelse skal besætningslisten indføres, herunder vagt- og opgavefordelingen samt forsyninger af mad, drikkevand og brændstof, sikkerhedstjek og briefing af besætningen. Sikkerhedsbriefing samt udtømning og udmeldelse af havneadministrationen skal også registreres. Under rejsen skal du medtage alle vagtskift, rutinemæssige lænsekontroller, toiletter, lanterner og forsyninger. De vigtige noteringer i logbogen omfatter også eventuelle observationer af trafiksituationen, ændringer i sømarkeringer og vanddybder samt hindringer og naturfænomener. Også oplysninger om den livet om bord, især ulykker eller andre særlige oplevelser, juridisk vigtige procedurer som bugsering og førstehjælp og de tilhørende årsager er også indført i logbogen. I princippet hver anden time skal klokkeslæt og position samt logbogsudlæsning, sømil, vejrforhold, kurser og sejl indtastes i den særlige navigationslinje. Desuden hører alle oplysninger om sejlstyring og brug af motoren samt indstilling af lys og signaler også med som en note i logbogen.

Hvilken logbog er den rigtige?

På baggrund af ovenstående kan man se, at en logbog er mere end blot et par sider papir. En god logbog skal opfylde høje standarder med hensyn til størrelse, layout og sidevisninger. sidevisninger. Afhængigt af kravene og fartøjstypen tilbydes logbøger i forskellige udformninger og varianter. Da der gælder andre, normalt mindre strenge regler, især for lystbåde, der ikke er registreringspligtige, og både under 15 m, er logbøgerne ikke så store her.