Lærebøger

Lærebøger

For at kunne bestå fritidsbådskørekortet eller fritidsbådskørekortet til offshorebåde med succes er der hjælpemidler som f.eks. opslagsbøger, flashcards, kort og øvelseskort. Referencebøgerne for kørekort er opdelt i de respektive retninger: Hav, indland, sejlads og/eller motor. Det er bøger til kørekort til søs eller på floder. I nogle regioner kræves der ekstra tilladelser, f.eks. på Rhinen. De forberedte spørgeskemaer ligner eksamensspørgsmålene og hjælper dig med at vænne dig til de tekniske termer og spørgestilen. Vi tilbyder også undervisningsmateriale til opnåelse af et VHF-radiocertifikat både i bogform og elektronisk i cd-format, så du kan "øve dig" lidt derhjemme. Meget tiltalende er også de grafisk velforberedte medicinske tavler til at øve sig i førstehjælp om bord.