Nødsignaler

Nødsignaler

Nødsignaler til søs

Ud over de klassiske nødopkald "Mayday" og "SOS" er der forskellige andre måder at gøre sig bemærket på det åbne hav med et nødsignal. Selv om nødsignaler ikke nødvendigvis er foreskrevet for småbåde, bør enhver bådfører have tilstrækkelig grundlæggende viden om nødsituationer. nødsituationer. Forpligtelsen til at udstyre alle slags skibe er lovbestemt i SOLAS-reglerne, som er fastsat af de lande, under hvis flag skibet sejler. Selv om nødsignaler ikke er påkrævet for alle både, bør besætningen kende betydningen og de forskellige typer. Hvordan nødsituationer skal angives på åbent hav er reguleret i reglementet om forebyggelse af kollisioner og i den internationale signalliste.

Hvad enten det er hørbart eller visuelt, bør enhver bådfører medbringe så mange forskellige nødsignaler som muligt af hensyn til sin egen sikkerhed og passagerernes sikkerhed om bord. Nødsignaler kan gives ved hjælp af røgsignaler eller lyssignaler, samt flagsignaler, klokker og radiosignaler.

Lysende nødsignaler

Ud over håndblus og Spinlock Lume-On omfatter selvlysende nødsignaler også nødblink, magiske lysstave og signallys. Disse nødsignaler er forskellige i deres rækkevidde og i deres sammensætning. Røde eller orange farver er i princippet nødsignalet for en akut nødsituation til søs. Hvide lyssignaler anvendes derimod hovedsageligt til belysning om natten eller under en manøvre man-overboard

Akustiske nødsignaler

Akustisk nødsignaludstyr er praktisk talt obligatorisk allerede i robåden, som i dette tilfælde kan bestå af en simpel fløjte. Andre nødsignalanordninger inden for det akustiske område er horn, signalklokker, megafoner og gasblæsere. Et særligt kendetegn er tågehorn, som ofte er i konstant brug under dårlige sigtbarhedsforhold. ved dårlig sigtbarhed. Nødsignalet "SOS" sendes ikke kun
via radio, men også visuelt og akustisk med den typiske tegnsætning "kort kort lang lang lang lang kort kort kort kort kort kort kort" for at gøre opmærksom på en nødsituation.

Anvendelse af nødsignaler om bord

Alle nødsignaler til søs skal altid være let tilgængelige, tørre og frem for alt i funktionsdygtig stand om bord. Tør opbevaring er særlig vigtig for nødsignaler som f.eks. pyroteknik eller raketter, da de kan miste deres funktionsdygtighed under fugtige forhold. Signalhornet skal placeres et sted, der er klart synligt og let tilgængeligt. Nødsituationer bør være velforberedte, for når alle bommene er brugt op, er redningsmulighederne begrænsede. Afhængigt af tidspunktet på dagen og vejrforholdene kan det være nødvendigt at bruge forskellige nødsignaler. Derfor bør der altid medbringes et reservoir af forskellige nødsignaler om bord. Om natten og i mørke er optiske nødsignaler som f.eks. håndblus og raketter bedre er lettere at se end i stærkt sollys. I denne situation er røgsignaler mere velegnede. Bang-signaler og akustiske nødsignaler giver også mere mening i nærheden af kysten end på åbent hav. Derudover bestemmer rækkevidden også brugen af nødsignaler, så faldskærmsraketter kan bruges til at informere fjerne skibe om en nødsituation og dens placering.