Brandslukker

Brandslukker

Brandslukkere er et must til både

Sluk brande, før de spreder sig

En bådbrand er en akut farlig situation af en række årsager, da bådbrande er notorisk vanskelige at få under kontrol. På havet er der ingen brugbare vandkilder til at slukke en brand med en slange. Ved bådbrande er der desuden en akut fare for, at branden spreder sig hurtigt og antænder brændbare materialer som soveposer og tøj. Resultatet kan være katastrofalt - ikke kun for de ombordværende, men også for besætningen på andre både i nærheden. Da det kan redde liv at have en brandslukker til rådighed, er det et must at have en brandslukker om bord.

Differente brandklasser af brandslukkere
  • Klasse B: Flydende eller flydende stoffer som f.eks. olier, fedtstoffer, alkohol eller benzin.
  • Klasse C: Gasser som f.eks. naturgas, propan eller metan.
  • Klasse D: Metaller som magnesium, aluminium, kalium eller legeringer heraf.
  • Klasse F: Spiselige olier og fedtstoffer.

Klasse E for elektriske brande blev afskaffet i 1978 som følge af den gradvise udvikling af brandslukningsteknologien.

På hver brandslukker er der påtrykt billede og bogstaver af de tilsvarende brandbeskyttelsesklasser. Mod de fleste brande, der kan opstå på en båd, anbefales en model med slukningspulver til klasse AB eller ABC.

Kontroller og udskift bådslukkere regelmæssigt

Det er vigtigt at kontrollere bådens brandslukker(e) regelmæssigt og enten få dem serviceret professionelt eller udskiftet med en ny brandslukker hvert år. Desuden bør der foretages en hurtig visuel inspektion af slukkeren en gang om måneden for at kontrollere, om den er beskadiget, og for at kontrollere udløbsdatoenOpbevaring af brandslukkeren om bordEn ildslukker skal altid opbevares i et tørt område tæt på flugtveje. Der bør ikke være nogen forhindringer, der blokerer vejen til slukningsanlægget, så det kan nås hurtigt i en nødsituation. Placeringen af brandslukkeren skal også meddeles alle personer om bord, inden rejsen påbegyndes.