Redningsudstyr

Redningsudstyr

Redningsudstyr om bord

Den højeste prioritet for en båd- eller yachtejer bør være at købe det korrekte udstyr og det nødvendige redningsudstyrredningsvesten, medbringes normalt automatisk, mens der er andre, som man først får brug for, når man opdager, at de ikke er der. Derfor er det absolut nødvendigt med livredningsudstyr på båden, og det er meget vigtigt at kontrollere det eksisterende livredningsudstyr om bord, inden turen begynder, og sikre sig, at det er i orden. Det forudsættes, at besætningsmedlemmerne og især skipperen har kendskab til håndteringen af redningsudstyret om bord, så det kan anvendes effektivt. Vandsport bør udøves på en miljøvenlig og fair måde i alle retninger, og man bør altid tænke på sin sikkerhed og have tilstrækkeligt redningsudstyr om bord.

Typer af livreddende udstyr

Vigtigt livredningsudstyr om bord er redningsbælter, som kan forhindre, at en mand går om bord på forhånd. Redningsbælter kan fastgøres til en sikkerhedsline på rælingen eller til redningsvesten. Med denne redningsanordning er det ikke længere muligt at falde over bord. Men der er andre farer, der lurer, f.eks. en brand i kabyssen, som kan føre til en katastrofe, hvis der ikke er redningsudstyr om bord. For at slukke branden hurtigt er det nødvendigt at bruge en ABC-pulverbrandslukker som redningsmiddel. Der skal også være redningsudstyr om bord i tilfælde af vandindtrængning i skibet. Her er det en fordel at have en lænse, en lænsepumpe eller endda lækagepropper. Hvis skibet befinder sig i en situation, hvor besætningens liv og lemmer er i akut fare, bør redningsudstyr som sø-nødsignaler ikke mangle.

PLB'er (Personal Locator Beacons) og EPIRB'er (Emergency Locator Beacons) er fordelagtige her og er meget vigtigt redningsudstyr; de sender en kodet besked til redningsstyrkerne. En anden redningsanordning er en AIS-SART, som sender et lokalt signal og er fastgjort til redningsvesten.

Redningsmidler i tilfælde af mand over bord

Det klassiske redningsmiddel, når man sejler eller sejler i motorbåd, er naturligvis redningsvesten. Det er besvimelsessikkert og holder en bevidstløs person, der er faldet over bord, flydende. Den pustes op på få sekunder ved kontakt med vand. Stroboskoplyset på redningsvesten gør det lettere at finde en person, der flyder i vandet. Hvis et besætningsmedlem går over bord, er redningsbøjen en vigtig redningsanordning. Hvis denne livredningsanordning også er udstyret med en kasteline man-overboard kan nemt fastgøres til båden. I stormfuldt hav tjener en redningsbøje som redningsmiddel eller som redningsloop. Denne er normalt udstyret med en Denne er normalt udstyret med en opsamlingsrem, som bruges til at redde den tilskadekomne.

For at sikre, at den mand, der er gået over bord, også kan komme tilbage om bord, er en redningsstige nyttig som redningsmiddel. Ulykker og nødsituationer kan opstå under en båd- eller sejltur, og derfor er redningsudstyr af stor betydning, for uden redningsudstyr om bord er besætningens sikkerhed ikke garanteret.