Flag

Flag

Køb flag i awn Online Shop

Med skibsflag kan meddelelser og signaler nemt udveksles fra skib til skib. Især flagalfabetet bruges til visuelt at overføre disse signaler ved hjælp af forskellige flag. I praksis er hvert bogstav i det latinske alfabet repræsenteret ved et bestemt flag. Skibsflag findes dog også som særlige flag med særlige betydninger, som ofte også anvendes uden for skibsfarten. Skibsflag er en del af god skik i kystfarvande og er også delvis obligatorisk. På åbent hav og uden for territorialfarvandene skal der dog ikke flages.

Skibsflag med forskellige betydninger

De hejste skibsflag bruges til at signalere særlige kendetegn. Flag A" i det internationale flagalfabet betyder f.eks., at en dykker befinder sig under vand. Det såkaldte dykkerflag anvendes derfor også internationalt uden for skibsfarten. Et af de mest kendte skibsflag er helt sikkert "Blue PeterDen firkantede blå firkant på en hvid baggrund angiver, at et skib sejler inden for de næste 24 timer. Dette tegn bruges hovedsageligt af besætningen på landlov for at signalere deres hjemkomst.

Gør tilknytningen tydelig

Statsflag og nationalflag gør det klart, at et skib tilhører sit hjemland. Ligeledes er det en skik for søfolk at placere værtslandets flag i udlandet på styrbord side af skibets mast. Det skal placeres lidt højere på masten end ens eget nationale flag. Ved at hejse værtslandets flag giver du således udtryk for, at du underkaster dig værtslandets love.

Signalflag

Uanset om det er pilotsignaler, kald eller værtslandets flag, kan signalflag bruges til at løse stort set alt på vandet baseret på flagalfabetet. Et komplet flagalfabet bør derfor ikke mangle, især ikke på større skibe. Et komplet sæt af disse signalflag kaldes også et "Stell" og består af 26 bogstavflag, 10 nummerflag, 4 hjælpeflag og en svarfane. Flagene læses i rækkefølge fra top til bund og skal også være rene og ikke flossede. Signalflag fås i forskellige størrelser og bør tilpasses til fartøjets størrelse. Den sædvanlige flagtid er praktisk talt om dagen fra klokken otte om morgenen til solnedgang. Om natten er flagene ikke sat, men positionslys

Andre signalflag er toldflaget og rederiflaget, som skibe sejler med kommercielt formål. Skibe kan også genkendes på deres karakteristiske signal, som består af i alt fire signalflag i det internationale signalflag-alfabet og svarer til det radiotelegrafiske kaldesignal. Bestemmelseslandets hejste flag angiver også, hvor skibets bestemmelseshavn er placeret. For lystbåde gælder der normalt særlige regler for flagning og belysning

Sjove flag og andet tilbehør

Piratflag og andre sjove flag er normalt kun egnede til dekoration og har ingen dybere mening. Du kan dog sætte dit eget præg med sjove flag. Med det passende tilbehør som flagstænger og flagholdere er bådsindretningen perfekt afrundet.