Barometer

Barometer

Barometeret er en del af standardudstyret på søgående skibe. Den bruges til vejrobservation. Barometeret måler lufttrykket i hektoPascal (hPaNormaltrykket på jordens overflade er 1013 hPa. Alle værdier under denne værdi kaldes lavtryksområder, og værdier over denne værdi kaldes højtryksområder.

Den regelmæssige observation af lufttrykket er meget vigtig om bord for at kunne opdage eventuelle ændringer i god tid. Denne måling skal registreres ved hjælp af et barometer.

Med hjælp af den justerbare viser på et barometer kan ændringer i lufttrykket registreres. Barografen er en videreudvikling af barometeret. Dette registrerer automatisk værdierne over bestemte perioder (normalt en ugeVelkendte modeller er f.eks. NASA Meteoman eller Mörer Wetterbox WIBE.

Når lufttrykket falder hurtigt, må man forvente kraftige vinde eller endog storme. Hvis du har brug for rådgivning om barometre eller barografer, vil vi gerne se dig i vores filialer, eller hvis du kontakter vores service via telefon eller e-mail.