Søkort

Søkort

Søkort

awn tilbyder et omfattende udvalg af forskellige søkort. Søkort er det klassiske middel til orientering og navigation på vandet og opsummerer forskellige oplysninger om vandområder; de viser søruter, kyster, stimer, søfartsmærker, farvande og andre oplysninger om et specifikt havområde. Ud over de klassiske søkort i papirform findes der nu også søkort i elektronisk form.

Navigationskortets historie

Søkort på papir har eksisteret i den form, de har i dag, siden det 1århundrede. Udviklingen af klassiske kort til de elektroniske kort, der er mest almindeligt anvendt i dag, er tæt forbundet med udviklingen af metrologi og andre teknologier. Navigationen på vandet i dag er trods alt kun mulig så præcist takket være satellitter og GPS.

Indholdet af diagrammet

Ud over skala og årstal viser søkortet kystlinjen, dybdekurver, vrag og andre forhindringer i vandet, advarsler om farlige strømme, trafikseparationsområder, vandveje, forbudte områder og et gitter af længde- og breddegrader. Havmærker som f.eks. fyrtårne og fyrtårne er også markeret på søkortene. De viste dybder dybder henviser til søkortets datum, som normalt er noget dybere end referencehorisonten for landkort.

Trykte eller elektroniske søkort?

I dag findes der to forskellige typer søkort. Den ene er trykte søkort (papir), og den anden er elektroniske søkort

Elektroniske søkort har den fordel, at opdatering af søkortene ikke behøver at ske ved at tegne dem i hånden, men kan ske hurtigt og nemt ved automatisk opdatering.

På den anden side har søkort på papir den store fordel, at de kan bruges selv i tilfælde af en fuldstændig fejl i systemet, hvorimod elektroniske søkort ikke kan bruges i et sådant tilfælde.

Søkort - papirform

På grund af papirsøkortets systemuafhængighed anvendes de stadig i vid udstrækning, og det er tilrådeligt altid at have de relevante søkort om bord i nødstilfælde. For at kunne bruge søkort på papir korrekt til navigation er det nødvendigt at have et passende sæt søkort eller navigationssæt

Søkort - Elektroniske søkort

Elektroniske søkort har generelt den fordel, at de kan kobles sammen med GPS som positionssensor og dermed give et søkortbillede, der følger med skibet.

I forbindelse med digitale søkort skelnes der også mellem to forskellige typer søkort. Rasterkortene anvender materiale, der er fremstillet ved scanning, og udgør således en kopi af papirkortene. kopi af søkortene i papirform på skærmen. Da opløsningen af disse søkort imidlertid er utilstrækkelig til navigation på skærmen, blev der udviklet en anden type digitalt søkort.

Denne anden type af elektroniske søkort er vektorkort. Disse henter deres oplysninger fra en database, og alle de punkter, de indeholder, er intelligente informationsenheder, hvilket sikrer, at vektorkort er fleksible og meget mere velegnede til gengivelse af søkort på skærmen. awn tilbyder vektorkort fra forskellige producenter såsom C-Map, Garmin og Navionics samt en række elektroniske kort fra andre leverandører, som kan findes under andre elektroniske kort. Du kan også finde den rigtige navigationssoftware til dine behov hos awn.