Pejlekompas

Pejlekompas

Terrestrisk navigation med håndpejlkompasset

I terrestrisk navigation kan fartøjets position bestemmes ved hjælp af kompasretning. Dette er især nødvendigt, når den indbyggede elektricitet og elektronik svigter, og man ikke kan ty til en håndholdt GPS-enhed uden for køretøjet.

Ved at tage en magnetisk kompaspejling kan du bestemme den retning, som du kan se et bestemt pejleobjekt fra skibet. Med håndpejlkompasset pejler du dig via det bageste sigte og aflæser antallet af grader på kompaskortet. Før pejlingen indskrives på søkortet, skal den korrigeres for lokal deklination og afvigelse. Plastimo Iris 100- og Silva 70-modellerne er universelle kompasser, som også kan bruges som styrekompas. De holdes og læses med armen udstrakt så langt som muligt uden for skibets afvigelsesområde. Det betyder, at afvigelsen er ubetydelig.

Plastimo Iris 50-modellen er derimod et rent håndpejlkompas, som holdes direkte for øjet, når man foretager pejlinger. Derfor skal pejlingsværdierne tilføres afvigelsen ud over den lokale deklination, før de indtastes i søkortet. Hvis du f.eks. tager en pejling på et fyrtårn, hvis position er kendt fra søkortet, får du en pejllinje, som skibet befinder sig pHvis du tager pejlinger af to faste objekter hurtigt efter hinanden, får du to pejllinjer, hvor skibet befinder sig i skæringspunktet. Hvis man på samme måde pejler tre stationære objekter, får man en fejltrekant, i hvis område man antager, at skibet befinder sig.

Marinekikkerter (7x50) med integreret kompas, såsom Steiner Commander, Steiner Navigator, awn-kikkerter, Searanger IV eller Minox Nautik-kikkerter, gør det muligt at foretage meget bekvemme terrestriske pejlinger.

En del kikkerter har også en stregkikkert i læsefeltet, som gør det muligt at estimere afstanden til det bærende objekt.