Kompas

Kompas

Skibskompasset

I navigationshistorien har kompasset været nævnt i mange århundreder. Selv om søfolk på den tid hovedsageligt orienterede sig efter solens position, tidevandet og stjernerne, var kompasset også et hyppigt anvendt hjælpemiddel. Selv i dag, i en tid med GPS og andre navigationssystemer, er et skibskompas en uundværlig hjælp til kursstyring.

Driftsmåde

Det klassiske kompas bruger jordens magnetfelt til at bestemme nord-syd-retningen. Der findes dog nu også elektroniske versioner baseret på Hall-sensorer eller fluxgate-magnetometre. Det typiske gyrokompas er på den anden side baseret på den virkningen af jordens rotation. Især for skibe er der behov for særlige skibskompasser, som opfylder kravene om bord. Selv om navigationssystemer med kompasser kan være et nyttigt supplement til manuel kursbestemmelse og ved hjælp af stjernerne, kan de ikke erstatte dem. Ud over at være uafhængig af energi og elektronik er det også nemmere og mere præcist at bestemme kursvinklen.

Hvilke typer søkompasser findes der?

Afhængigt af bådtypen kan varianterne for skibskompasset også være forskellige. For eksempel har motorsportsbåde brug for et kompas, der er relativt ufølsomt over for stød og høje hastigheder. Sejlbåde har derimod brug for et skibskompas, der stadig kan vise den nøjagtige kurs, selv når båden hælder.

Med virksomheden Silva er der en svensk producent på markedet, som i mange år har produceret pålidelige søkompasser til motor- og sejlbåde.

Et andet meget kendt rederi blandt skibsredere er Hamburgs rederi C.Plath. Virksomheden fremstiller især magnetkompasser til høje krav og er kendt for sine præcise modeller. Uanset om der er tale om et indbygget kompas eller om et konsolkompas til manuel montering, skal apparaterne være perfekt læsbare, have en lang levetid og kunne modstå vibrationer. På sejlbåde er kompasset normalt monteret i rattet eller som et kuglekompas direkte på styresøjlen. På mindre både eller yachter er kompasset ofte monteret på skottet, så det kan aflæses fra begge sider. Med det moderne elektroniske fluxgate-kompas med digitalt display display, kan både kurset og læsningen foregå digitalt.

Dette er, hvad du skal være opmærksom på, når du håndterer

Der er nogle vigtige aspekter, der skal tages i betragtning ved installationen. Stævnekompasset skal være monteret på en stabil og plan overflade, og kompassets styrelinje skal være parallel med fartøjets længdeakse. Selve skibskompasset skal være let at aflæse og eventuelt have en belysning. For at sikre, at kompasset også er temperaturudsving, varierende vejrforhold og skibsbevægelser, skal det installeres i tilstrækkelig afstand fra magnetiske interferenskilder, højttalere og radioer. På grund af skibets eget magnetfelt kan der forekomme afvigelser mellem kompasets kurs og den magnetiske nordkurs. Denne afvigelsesværdi kan variere fra sejladsområde til sejladsområde og skal genberegnes regelmæssigt. De respektive værdier kan aflæses fra en afvigelsestabel. Denne tabel skal anbringes ved siden af skibets kompas.