Vindviser

Vindviser

Vindretningsindikatorer, også kaldet clickers, angiver vindretningen enten ved hjælp af en pil eller et flag uden gradtal. Til angivelse af grader har du brug for et såkaldt vindmåleapparat.

Men især i tilfælde af skiftende vindretninger.

Men især når vindretningen ændrer sig, er klikkeren en vigtig hjælp for sejleren til altid at justere sin kurs eller indstille den korrekte sejlposition.

Normalt er klikkere monteret øverst på masten. Afhængigt af bådklassen kan de også være monteret i det nederste masteområde eller foran i stævnen. På mindre katamaraner er klikkeren ofte monteret i den nederste ende af forpeaken.

En anden mulighed er at montere klikkeren på mastetoppen.

En anden mulighed er den såkaldte shroud clicker, som også hægtes fast på shrouds eller bagstaget i synshøjde. For finere styring og bedre justering af sejlene er trimlinerne, også kaldet fortællere, et velafprøvet middel. Disse er fastgjort i forskellige højder på for- eller agterstavnen på et sejl. De mest kendte producenter er Windex, Hawk, WindPE (Niro Petersen), Pfeiffer og TeloCat (Davis