Log

Log

Køb speedometer i awn Online Shop

Speedometeret kaldes også speedometer eller logbog. Den består af en visningsenhed og en hastighedsomformer. På motorbåde er transduceren ofte monteret på agterstavnen (hæktransducerPå grund af designet af sejlbåde er agterstavnen normalt ikke i vandet, så her skal transducere monteres gennem skroget (gennembrudstransducer/p>

Gennemgående transducer.

Gennemgående transducer med digital hastighedsangivelse på displayet i knob eller km/t

Den drivende strøm driver pumpehjulet eller et skovlhjul, hvor en eller flere magneter inde i en spole genererer en elektrisk spænding. Hastigheden vises digitalt på displayet enten i knob eller kilometer i timen. Den daglige tilbagelagte distance kan vises i knob eller kilometer i timen. Den samlede afstand vises i sømil eller kilometer.

Det er naturligvis kun hastigheden gennem vandet, der måles; for at navigere skal der tages højde for strømmen. Hastigheden over jorden fås fra GPS. Hvis speedometeret er forbundet med vindmålesystemet via databussen, f.eks. NMEA 2000 eller NMEA 0183, fås den sande vindretning og den sande vindhastighed.

motorbåde brugte også såkaldte pitotmålere. Men selv før elektronik og elektronik fik fodfæste om bord, kunne søfolk allerede måle skibets hastighed ved hjælp af den såkaldte rælingslogbog. I midten af det 1århundrede byggede Thomas Ferdinand Walker patentloggen, også kaldet Walker-loggen, hvor en impeller er ophængt i en fleksibel aksel og trukket bag skibet. Rotationen bruges til at vise de tilbagelagte kilometer på en tæller.