VHF

VHF

Søradioer

På større både eller i forbindelse med grænseoverskridende eller kystnære rejser giver det mening at have både en fastmonteret mariradio og et sekundært håndholdt system. Selv om radioer kun er obligatoriske på erhvervsfartøjer på over 12 meter, er de den bedste måde at foretage et nødopkald på alle andre både

Anvendelse af marineradioer

Med en
marineradio er det muligt at kommunikere med radiostationer ved kysten eller endda via kanaler fra skib til skib. Dette gør det ikke kun muligt at foretage nødopkald, men også at give andre vigtige oplysninger, f.eks. om vejrsituationen eller mulige fortøjningspunkter. eller eventuelle fortøjningspladser kan opnås. Med henblik herpå er søradio inddelt i fire klasser: nød, nød, sikkerhed og rutine. Der findes også i alt tre radiolicenser, UBI til radio på indre vandveje, SRC til kystfart og LRC til satellitbaseret maritim radio, som har en næsten ubegrænset rækkevidde. Uden et gyldigt radiocertifikat er det ikke tilladt at deltage i radiotrafikken, da kommunikationen ellers kan blive forstyrret. Den eneste undtagelse er i nødstilfælde.

Digitalt selektivt opkald på skibsradioen

Hvis skibsradioen er udstyret med DSC (Digital Selective Opkald), kan dette bruges som et alternativ til taleopkald som en forbindelse til alle tilgængelige radiostationer eller kun en bestemt radiostation. Der sendes en smalbåndstelex-transmission, hvorfra vigtige oplysninger som GPS-position (hvis GPS er integreret), MMSI og klokkeslæt kan uddrages, selv hvis modtagelsen er dårlig. og tidspunktet på dagen. Under et taleopkald kan der derimod forekomme transkriptionsfejl, især i tilfælde af dårlig modtagelse eller på grund af en vanskelig placering. Med DSC-kompatible VHF-marineradiosystemer kan VHF-kanalen VHF-kanal 70 er automatisk slået til, så nødopkald altid kan modtages og sendes sammen med positionsoplysninger. Fartøjer, der skal være udstyret, er forpligtet til at overvåge DSC-kanalen til enhver tid.

Installerbare eller håndholdte marineradioer?

Håndradioer har ikke kun den fordel, at de er mobile, så de f.eks. kan tages med på en redningsflåde i en nødsituation, men de har også en uafhængig strømforsyning og er normalt billige. De har også en uafhængig strømforsyning og er normalt billigere end indbyggede radioer. På den anden side har marine radioer til installation en meget større rækkevidde, bedre modulation på grund af den højere sendeeffekt og i de fleste tilfælde mikrofoner af højere kvalitet. har normalt også mikrofoner og højttalere af højere kvalitet. Desuden kan alle besætningsmedlemmer med indbyggede marineradioer foretage DSC-nødopkald. Desuden er håndholdte maritime radioer ikke godkendt i alle lande og er ofte kun tilladt til radiokommunikation fra skib til skib. I nogle tilfælde er håndholdte radioer stadig ikke tilladt uden en ekstra basestation.