Multifunktions instrument

Multifunktions instrument

Køb multifunktionsenheder i awn Online Shop

Multifunktionelle enheder er blevet en uundværlig del af den moderne skibsfart. De gør navigation på vandet meget nemmere. Det kan være autopiloten, som bringer dig sikkert til din destination, eller plotter, som giver præcise oplysninger om situationen i havområdet og omkring skibet.

Med alt sjov på og i vandet, er din sikkerhed vores højeste prioritet. AIS (Automatic Identification System) har sin oprindelse i storskibsfart, men ingen charterskib bør være uden det i dag. Det bruges til at kommunikere mellem fartøjer og forhindre uheldige kollisioner. Vi elsker at udforske nye steder og farvande, men vi kender som regel ikke vejen rundt og risikerer at gå på grund. Echo-sounder fungerer med elektroakustisk måling og giver nøjagtige oplysninger om vanddybden og eventuelle forhindringer.Autopiloter

Autopiloterer meget praktisk og et absolut must, især på længere krydstogter. De overtager styringen af din båd efter en fast kurs og for sailingbåde efter vinden ved hjælp af en vindvingestyring. På baggrund af forskellige datakilder foretager autopiloten de nødvendige kursændringer og bringer dig hurtigt og sikkert til den ønskede destination.

AIS

AIS (Automatic Identification System) er en integreret del af skibsfarten og er blevet vedtaget som en obligatorisk standard af Den Internationale Søfartsorganisation siden september 200AIS er et radiosystem, der bidrager væsentligt til sikkerheden og styringen af skibstrafikken ved at synkronisere navigationsdata og andre skibsdata. Det forhindrer uønskede kollisioner med andre fartøjer og giver trafikstyringscentraler på land mulighed for at overvåge og om nødvendigt dirigere trafikken.

Kortplotter

Kortplottere, eller bare plottere, er navigationsudstyr til søfart, der laver et elektronisk kort og viser det på et displayGPS

Fishfinder

Fishfindere fungerer på grundlag af navigationssonderinger. Luftbobler er en meget god akustisk reflektor. Fiskens svømmeblære giver derfor let genkendelige ekkoer. Du kan derfor se fiskens omtrentlige størrelse, dens mængde og position i ekkoloddet.

Multifunktionsskærme

Multifunktionsskærme er toppen af navigationsteknologien. De kombinerer GPS, kortplotter, radar, AIS, ekkolod og fishfinder på én skærm.

Multifunktionsskærme er toppen af navigationsteknologien.