Ekkolod

Ekkolod

Echolod og fiskesøger

awn tilbyder et stort udvalg af forskellige ekkolodder. En ekkolod er en anordning til måling af afstande, dybder eller højder. Inden for sejlads bruges dybdemåleren normalt til at måle vanddybden på det sted, hvor båden befinder sig. Desuden kan ekkoloddet give oplysninger om bundforholdene og bådens aktuelle position. fiskesøger er en særlig type ekkolod. Den kortlægger en profil af havbunden, hvor fiskeskolerne er tydeligt vist og fremhævet.

Hvordan ekkolodser fungerer:

Et ekkolod består af en sender, en transducer, en modtager og et display. For at måle vanddybden sender senderen et signal, som omdannes til en lydbølge af transduceren. til en lydbølge. Denne lydbølge reflekteres af havbunden og omdannes til et elektrisk signal af transduceren. Dette registreres af modtageren og videresendes til displayet. Ekkoloddet bestemmer vanddybden ved at måle den tid, der er gået mellem afsendelse og modtagelse af signalet igen. Omregningen til vanddybde kan foretages af ekkoloddet, fordi lydhastigheden i vand er konstant.

Historien

I 1913 udviklede Alexander Behn ekkoloddet og fik patent på det. Denne udvikling blev især drevet frem af Titanic's forlis i 191Serieproduktionen af ekkoloddet startede dog først i 1920, hvor det kun blev brugt til at beskytte skibe mod kollisioner med klipper eller isbjerge. Under Anden Verdenskrig fik ekkoloddet en anden funktion og blev brugt til at opdage fjendtlige ubåde. Det var først senere, at ekkoloddet blev videreudviklet til en fiskesøger og brugt til at kortlægge havbunden så nøjagtigt som muligt.

De forskellige typer ekkolodser

Der findes forskellige typer af ekkolodser. Der er den klassiske ekkolod, som viser vandets dybde, og nogle versioner af ekkoloddet, der kan give mere præcise oplysninger om bundforhold, bådens hastighed og bådens aktuelle position. En ekkolod kan også vise vandtemperaturen og dens forskelle.

Echolodsvisning

En anden forskel mellem de forskellige ekkolodsmodeller på markedet er skærmene. Selv om farvedisplays viser de enkelte dybder og temperaturer mere nøjagtigt og tydeligt, kan en ekkolod med sort-hvide skærme er tilstrækkeligt til at vise vanddybde og fiskeskarer. Fiskefindere findes derimod i enklere eller mere komplekse designs, men de viser grundlæggende bundforhold og fiskeskarer.

Håndekkolod

Der findes desuden det såkaldte håndholdte ekkolod, som er et ekkolod, der er særligt velegnet til dykning eller til joller eller mindre motorbåde, da det ikke er fast installeret, men kan bruges som en mobil enhed overalt.

Håndholdt ekkolod

Kendte producenter

Der findes flere kendte producenter inden for ekkolod og fiskefindere. De er kendt for deres modeller af dybde- og fiskesøgere og deres gode kvalitet. Disse omfatter Garmin, Humminbird og Lowrance