Kontakter

Kontakter

Switch

De enkelte forbrugere om bord er samlet i kredsløb og skal sikres i henhold til deres nominelle strømstyrke. De kan skiftes separat alt efter tidskrav. Som regel er følgende komponenter afbrudt og sikret individuelt: positionsbelysning, ankerlanterne, dampskibslys, dækbelysning, belysning under dæk, køleskab, opvarmning, toilet, toilet, afføring, lænse-, vand- og spildevandspumpe, forrudevisker. Al elektronik om bord, f.eks. navigationsinstrumenter (f.eks. ekkolod, speedometer, anemometer), VHF-radio og AIS, GPS-plotter, autopilot, radar, musikanlæg osv. Der er passende klistermærker til tydelig mærkning af de enkelte kredsløb. Til dette formål installeres der termiske vippekontakter eller afbrydere med separat afbryder og LED-indikatorlys i såkaldte afbryderpaneler. Der kan anvendes sikringer fra 2 A til 20 A til at beskytte de enkelte kredsløb. I tilfælde af en kortslutning eller overbelastning går sikringen eller vippekontakten i slukket tilstand. Den kan ikke tændes igen, før kortslutningen er fundet og udbedret. Forbrugere med høj strømstyrke, f.eks. ankerspil og bovpropeller, kan beskyttes med stripsikringer (35 A - 500 AForsyningsledninger til kontrolpanel, ankerspil