Batterier

Batterier

Bådbatterier

Bådbatterier spiller en vigtig rolle på bådene. rolle. De findes i forskellige typer, så når du køber et nyt batteri, er det vigtigt at overveje både bådtypen og den forventede brug. Desuden bør det originale batteri anvendes som vejledning. Ofte kan det batteri, der blev brugt af producenten, også skaffes igen i en renoveret form eller endda i sin oprindelige form. Grundlæggende anvendes AGM-batterier og blysyrebatterier på både

Principielt kan det antages, at brugen af batteriet på både svarer til brugen af et batteri i en bil. Den er derfor nødvendig for at starte motoren og for at levere den øvrige strømforsyning. Det kan være den generelle skibsbelysning eller også muliggøre madlavning om bord

AGM-batterier

Men en af de mest populære varianter af batterier til både er måske de såkaldte AGM-batterier. AGM-batterier har nogle særlige egenskaber, som bådejere bør være opmærksomme pAGM-batterier er f.eks. også blot en særlig form for bly-syre-batterier. Forkortelsen står for "Absorbent Glass Mat", hvilket kan oversættes til en særlig konstruktion af bly-syre-batterier. Den glasfiberdug, der er anvendt her, gør bådbatteriet særligt tæt, hvilket igen øger sikkerheden om bord betydeligt. Der løber ingen syre ud, når båden kæntrer eller vælter, så selv øgede miljøkrav kan opfyldes med disse bådbatterier.

Blybatterier

Bag de såkaldte bly-syre-batterier ligger de konventionelle startbatterier, som normalt anvendes i biler. Disse bådbatterier har naturligvis en stor ulempe, fordi der altid er risiko for, at batteriet lækker, hvis båden vælter eller kæntrer, og de anbefales derfor mindre til brug på både og lystbåde. Derfor bør bådejere hellere vælge de lækagesikre AGM-batterier.

Den korrekte vedligeholdelse af dit bådbatteri

Vedligeholdelse, pleje og opbevaring af et bådbatteri er stort set det samme som for et almindeligt startbatteri. Især for AGM-batterier er frostbeskyttelse og særlige vinterforanstaltninger som regel ikke nødvendige, da bådene i de fleste sejlfarvande ikke bliver liggende i vandet om vinteren, men kommer i vinterkvarter. Det er tilrådeligt at lade batteriet blive i båden og lade det revideret af et specialiseret firma

i det kommende forår. Det skal dog altid sikres, at bådbatteriet aldrig er helt afladet i længere tid. i lang tid. Ved 20 procent opladningskapacitet skal batteriet oplades igen.