Grunder og Primer

Grunder og Primer

Primer til både og lystbåde

Grundmaling, ofte også kaldet primere, udgør det nederste lag maling på en båd og påføres direkte på byggematerialet. Primere fungerer i første omgang som det første beskyttende lag. Samtidig sikrer primere, at de efterfølgende lag, f.eks. antifouling- og dekorationslag, hæfter bedre. Den jævne overflade, der skabes ved påføring af primere, bidrager også til den Den jævne overflade, der dannes ved påføring af primere, bidrager også til et særligt ensartet og lysende farveudtryk på malingslagene. Afhængigt af underlaget skal grundmaling til både påføres i et varierende antal lag for at være fuldstændig og sammenhængende. Når du maler bådeeller lystbåde, skal ca. 80 % af arbejdet sandsynligvis bruges på at forberede underlaget og påføre primer. Dette gør det klart, hvordan valg af et egnet produkt og omhyggelig påføring af primere. Når det gælder grundmaling til både og lystbåde, er det derfor værd at satse på mærkeprodukter fra kendte producenter, da dårlige grundmalinger altid vil være genkendelige, selv efter at malingen er afsluttet. Desuden vil utilstrækkelig eller ujævn grunding resultere i fører til en meget begrænset holdbarhed af maling, så den bliver skør og flager hurtigere af. Primere udgør således det vigtige grundlag for en holdbar, beskyttende og sidst men ikke mindst en skinnende og fyldig maling, som bådejere med rette kan være stolte af.

Produktegenskaber for primere til både

Ud over de klassiske træbåde findes der i dag også lystbåde og både af mange andre materialer. Valget af materialer spænder fra støbejern og bly over aluminium og stål til moderne kompositmaterialer som f.eks. til moderne kompositmaterialer som f.eks. GRP og CFRP. De materialer, der anvendes mest i dag, dvs. hovedsageligt kompositmaterialer samt stål og aluminium, er kendetegnet ved høj stivhed og en meget ubevægelig overflade. Med disse materialer kan de fleste primere til både fra forskellige producenter anvendes. Af sikkerhed grunde angiver hver enkelt producents bådprimer dog også de materialer, som produkterne er egnede til. produkterne er velegnede til. For træbåde spiller byggemetoden en ikke uvæsentlig rolle for valget af den rigtige grundmaling. 2-komponent-systemer kan ikke anvendes til massive trækonstruktioner i klinker- eller Karweel-udførelse. Da træet svulmer eller krymper afhængigt af fugtindholdet, skal der her anvendes fleksible grundere, 1-komponent systemer.

Flere forskellige anvendelser af primere til både

Primerbelægninger til både anvendes til forskellige formål. Afhængigt af om de skal bruges over eller under vandlinjen, kan det være nødvendigt at vælge forskellige produkter. Anvendelsesområderne for primere til både er alsidige. De tjener som barriereprimer og vedhæftningsfremmere, danner grundlaget for efterfølgende maling som underlak eller hjælper med at beskytte mod korrosion og osmose. Oplysninger om, hvilke primere der er egnede til hvilket formål, kan findes i beskrivelserne eller i produktdatabladene.

Bådprimer - mærker hos awn

På grund af deres betydning bør der anvendes produkter fra velkendte og velrenommerede producenter til primere.

Det danske mærke Hempel har eksisteret siden 191Næsten 100 års erfaring med produktion af overfladebehandlingsmaterialer gør Hempel til en af de vigtigste producenter af primere til sejlbåde og motorbåde. Primere fra Hempel er vandtætte primere med fremragende vedhæftningsegenskaber til stabil forsegling af bådskrog. Mærket International har været på markedet endnu længere end Hempel, nemlig siden 1881, og er kendt for innovative løsninger til maling og primere inden for bådsektoren. i sejlsportssektoren. Virksomheden tilbyder primere til både til både under og over vand. 

Mærket Coelan er siden fusionen i 2009 blevet produceret af den Coesfeld-baserede virksomhed KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG. Coelan tilbyder specielle primere til både af hårdt eller blødt trDe fås i farvede glasurer med gullig eller rødlig pigmentering til henholdsvis lyse og røde træsorter.

Sidst men ikke mindst, som producent af primere til både og lystbåde, er det eget mærke awn bør ikke glemmes. Når det drejer sig om primere, har awn fokuseret på en primer til brug i overvand.