Arbejdsbeskyttelse

Arbejdsbeskyttelse

Køb arbejdsmiljøprodukter på awn Online Shop

Feriekaptajner og hobbyhåndværkere ved, hvor meget arbejde det er at vedligeholde en båd. Både på dækket og omkring vandet er der masser at lave hver sæson for at nyde ubekymret vand sjovvedligeholde deres båd veludrustet, har vi hos awn en masse nyttige artikler inden for arbejdssikkerhed, så risikoen for skader og forurening minimeres.

Arbejdsmiljø er et spørgsmål med mange facetter

Arbejdsområderne omkring båden, hvor man skal arbejde godt beskyttet, er meget forskellige og er ikke altid indlysende ved første øjekast. Selv om mange områder primært vedrører passende udstyr, er områder som f.eks. farer fra uhensigtsmæssige arbejdsmiljøer også en faktor, der bør tages i betragtning. Man skal f.eks. sørge for, at det hverken er for varmt eller for koldt, når man arbejder i en bådhal. Faktorer som for lav eller for høj rumtemperatur, varmestråling, for lidt frisk luft eller endog træk kan ændre og påvirke arbejdsadfærden negativt. Sundheds- eller koncentrationsproblemer øger let risikoen for skader. Overmod eller manglende erfaring med arbejde, der indebærer en sundhedsrisiko, bør også undgås, når der arbejdes på båden.

Dette er blot nogle få faktorer, som vi hos awn ønsker at henlede vandsportsudøvernes opmærksomhed på, så intet står i vejen for en vellykket vandsportssæson. Til mange andre opgaver kan vi hjælpe alle fritidskaptajner med det rette udstyr til at udføre velbeskyttet vedligeholdelse, rengøringog forskønnelse af båden. For eksempel, når det drejer sig om at arbejde med opløsningsmidler, maling, lak, antifoulingeller endog fint støv, som forekommer i forbindelse med vedligeholdelse eller rengøring af båden, tilbyder vi forskellige åndedrætsværn og beskyttelsesbriller, så de skadelige partikler hverken kan indåndes eller få en chance for at komme i øjnene. Beskyttelsesdragter beskytter også tøjet mod forurening.

Hørebeskyttelse er også forbundet med at have de rigtige værktøjer

Farer, der kan opstå som følge af fysiske påvirkninger, skal også overvejes på forhånd og elimineres ved hjælp af passende beskyttelse. Det gælder f.eks. virkningerne af støj eller vibrationer, som kan modvirkes med høreværn. Det er bedst for hobbyfolk og entusiastiske bådejere at finde frem til et godt udvalg af værktøj, som helst er støjsvage i sig selv.

Opmærksom beskyttelse mod biologiske agenser

Mens mange bådejere ikke engang betragter arbejde på båden, såsom maling eller endog indvendig rengøring før og i løbet af sæsonen, som en pligt, men snarere som en hobby, hører arbejde på fækalitetsbeholdere bestemt ikke til dette. Dette arbejde falder ind under overskriften biologiske agenser, som også omfatter f.eks. farer fra farlige alger på bådens yderside eller påvirkning fra insekter som flåter, myg og edderkopper. Entusiastiske vandsportsudøvere kan købe det rigtige beskyttelsesbeklædning og produkter, der passer til disse anvendelsesområder, i awn Online Shop. Ud over særligt beskyttelsesudstyr tilbyder awn naturligvis også sejlads- og fritidstøj, taskerog andre nyttige tilbehørsom hatte, kasketter, solbrillerog handsker, som beskytter mod påvirkninger som f.eks. høj UV-stråling, kulde eller vandindtrængning. Desuden anbefales det, at uerfarne svømmere bærer en sikkerhedsvest, når de arbejder på vandet, som beskytter dem mod at synke i tilfælde af et fald i det kolde vand.

Eksperterne hos awn Service hjælper dig gerne

Dette er blot et lille udpluk af mulige farer, som man skal være opmærksom på, når det gælder sundhed og sikkerhed. Vandsportsudøvere, der ønsker mere rådgivning om sikkerhed og arbejdsmiljø omkring båden, er velkomne til at kontakte awn Service samt personalet i AWN-afdelinger