Hård bundmaling

Hård bundmaling

Hård bundmaling ved awn

Hård bundmaling er, som navnet antyder modsat selvslibende antifouling, en glat, beskyttende overflade på din båd, til at forhindre eller minimere begroning på skrog og skrue. Forskellige vandområder, såsom floder, ferskvands søer og åbent saltholdigt hav, giver forskellige aflejringer af muslinger, alger og havsnegle. Vandets forureningsbelastning har også en stor indflydelse og det er bedst at vælge den ideelle antifouling til dit skrog og din propel sammen med os. Vores service hjælper dig gerne.